شب، سکوت، کویــر

(موسیقی خراسان)http://s1.picofile.com/file/6747049294/shabsokut.jpg


شجـریان


کیفیت: عالی
1   شرنگ (بی کلام) ...

Size: 6.4 Mb 
  .......... 
Download
----------------------------

2   ای عاشقان... ای عاشقان...پیمانه هــا؛ پر خون کنید... وز خون دل، چون لاله ها، رخساره ها گلگون کنید ...

Size: 5.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   ببار ای بارون، ببار، با دلُم گریه کن خون ببار، در شبای تیره چون زلف یار، بهر لیلی چون مجنون ببار؛ ای بـارون ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   کـویـر (بی کلام) ...

Size: 5.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   ادامه کـویـر 1 ...

Size: 7.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   ادامه کـویـر 2 (بی کلام)  ...

Size: 2.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   درنــا ...

Size: 2.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   ادامه درنــا 1  ...

Size: 2.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   ادامه درنــا 2 ...

Size: 10.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10  دوتار نوازی استاد حاجی قربان (بی کلام) ...

Size: 2.0 Mb
   ..........  Download
---------------------------

11   سکوت شب ( بی کلام) ...

Size: 3.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

12   طرقبه ( بی کلام) ...

Size: 5.8 Mb
   ..........  Download
----------------------------