آلبوم بهار دلکش


http://s1.picofile.com/file/6282829974/bahare_delkash.jpg


شجریان


کیفیت: مطلوب

1  بهار دلکش ...

Size: 4.5 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  گریلی ...

Size: 4.6 Mb 
       
Server: Pico.F          ..........  Download
-----------------------------

3  شمع و پروانه  ...

Size: 4.1 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

4   افتخار افاق ...

Size: 6.3 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

5   گل باغ ...

Size: 7.7 Mb         Server: Pico.F          ..........  Download
----------------------------

6   چهار باغ ...

Size: 4.8 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

7   شب نیشابور ...

Size: 20.3 Mb         Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

8   ناز در دلی ...

Size:2.5 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------