آلبوم سرو چمان


http://s1.picofile.com/file/6747040240/03.jpg


شجریان


کیفیت: مطلوب

1  پیش در آمد ماهور ...

Size: 5.9 Mb           Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

2  تک نوازی ...

Size: 1.2 Mb 
         Server:
MediaFire       ..........  Download
-----------------------------

3  چهار مضراب ...

Size: 5.1 Mb           Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

4   ساز و آواز ...

Size: 9.3 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

5   تصنیف سرو چمان ...

Size: 4.9 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

6   ساز و آواز ...

Size: 4.5 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

7   تضنیف خاطر حزین ...

Size: 3.3 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

8   ساز و آواز ...

Size: 3.2 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

9   ساز و آواز ...

Size: 2.1 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------

10   تصنیف بی هم زبان ...

Size: 4.7 Mb          Server: MediaFire       ..........  Download
----------------------------