آلبوم رندان مست


http://s1.picofile.com/file/6863288728/watermark_php.jpg


شجـریان


کیفیت: عالی
1   دیوار ...

Size: 6.5 Mb 
  .......... 
Download
----------------------------

2   زنگ شتر ...

Size: 1.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   ساز و آواز 1 ...

Size: 7.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   چشم یاری ...

Size: 10.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   ادامه ساز و آواز ...

Size: 8.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   باد صبا ...

Size: 8.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   چند مضراب بیداد ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   ساز و آواز 2 ...

Size: 8.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   رندان مست ...

Size: 5.8 Mb
   ..........  Download
----------------------------